UYGULAMALI KAMERA OYUNCULUĞU EĞİTİMİ - MEB

 

Programımız MEB SERTİFİKALI’dır .

Programın Amacı:

Profesyonel olarak kamera oyunculuğu yapmak isteyen ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere, oyunculuk seçmelerinden (audition) başlayarak tüm süreçle ilgili rehberlik etmek, temel oyunculuk bilgilerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan sektörel ve teknik bilgileri kazandırmak.

Programın İçeriği:

Bu bölümde yer alan derslerde temel oyunculuk çalışmalarının yanı sıra oyunculuk yapma biçiminin kamera karşısında nasıl değişikliğe uğradığı, çekim ölçeklerinin performansı nasıl etkilediği, audition psikolojisi, provalar ve çekim süreci, senaryo ve karakter çözümlemesi, devamlılık takibi, sesli çekim ve kurgu konularında uygulamalı çalışmalar yapılacak, çekim terminolojisi ve sektörel bilgiler verilecektir. Örnek senaryolardan çekilen sahneler izlenip değerlendirilecektir. Ayrıca ders kapsamında dizi veya film setlerine gidilerek profesyonel işleyiş gözlemlenebilecektir.

Kontenjan 15 Kişi

EĞİTİM SÜRESİ

Haftada 2 gün 6 saat -

3 + 3 toplam 6 ay 144 saat

3 AY 72 saat

* Temel Oyunculuk 27 saat

* Diksiyon ( Artikülasyon, ses- nefes çalışmaları) 21 saat

* Sektörel Bilgi 9 saat

* Kamera Oyunculuğu 27 saat

* Yönetmenle Uygulama 60 saat

Toplam 144 saat

Eğitim sonunda kısa film ya da bir senaryodan sahne çekilecek, kurgu ve montaj yapılarak kursiyerlere demo olarak verilecek.

Yukarıya Çık