Skip to main content

KURUMSAL EĞİTİM

ŞİRKETLER İÇİN; KURUMSAL EĞİTİM VE BİREYSEL GELİŞİM ODAKLI YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ
 • Kurumsal gelişim sürecine katkı sağlamaya yönelik, grup gelişimi odaklı eğitimlerimiz
 • Kişisel gelişim sürecine yönelik eğitimlerimiz
 • Eğitim Kurumlarına Yönelik; Yaratıcı Drama Yöntemi ile Dış Mekan Projeleri (Konu Odaklı; Müze, Ören, Açık Alan, Gezi Projeleri) Yaratıcı Drama Yöntemi ile Sanat Eğitimi

Yaşatarak öğrenme sürecini temel alan, yaratıcı drama yöntemi, yaşantı grupları oluşturarak, hedefe yönelik bir eğitim süreci oluşturur. Yaşantı gruplarının hedefi, katılımcıların aktif olduğu ve kendilerini keşfetmelerini sağlayabilecek süreçler ortaya koymaktır. Bu yöntemle, hem kişisel gelişim sürecine, hem de grup gelişimi sürecine yönelik ölçülebilir değer artışı sağlanır.

Bu yöntemle hedeflenenler:

 • Motivasyon sağlamak
 • Bireysel gelişim sürecine devamlılık kazandırmak
 • Çalışanların işlerini sahiplenmesini sağlamak
 • Takım çalışması yatkınlığını artırmak
 • Grup dinamiği yaratmak
 • Öğrenen takımlar oluşturmak
 • "Toplam Kalite Yönetimi" sağlamak
 • Yaratıcılığı açığa çıkarmak

Eğitimlerin katılımcılarda şu süreçleri gözlemlenebilir kılması beklenir:

 • Eğitimin, şirket stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, saygı ve özgüven kazanan katılımcılar, kendilerini firmanın değerli bir parçası olarak göreceklerdir.
 • Çalışanların hedef kitleyle doğru iletişim kurabilmesi sağlanacaktır.
 • Uygulanacak programla birlikte, katılımcıların davranış ve yaklaşımlarında pozitif yönde, gözle görülür gelişimler sağlanacaktır.
 • Katılımcılar, diğer bireylerle etkileşim kurarak, toplulukla çalışma yetisini artırırlar.
 • İş süreçlerinin daha etkin kavranması sağlanır.
 • Duyusal ve fiziksel tepki süreçleri gelişir.
 • Ayrıntılar gözden kaçırılmadan, detaylar daha çabuk fark edilir.
 • Beklenmeyen durumlara karşı, planlı hareket edilebilir.
 • Eğitim süreci içerisinde katılımcılar, günlük sıkıntı ve baskılardan kurtulurlar.

"Yaratıcı Drama" ile gerçekleştireceğimiz eğitim sürecinde katılımcılara, oyun pedagojisi kavramı kullanılarak, özgürce düşünmeleri ve kendilerini daha iyi ifade etme fırsatı yaratılacaktır. Kazanmış oldukları özgüvenle birlikte, iş yaşamı ve günlük hayattaki kişisel kalitelerine katkı sağlanacak ve bu sürecin sonucunda, "kurum kalitesindeki" değer artışı, ölçülebilir düzeye çıkacaktır.

Eğitimlerimiz:

 • İletişim Teknikleri
  - Temel İletişim Becerileri
  - Telefonda Etkili İletişim
  - Etkin Dinleme Yöntemleri
 • Farkındalık
 • Empati
 • Motivasyon, Dikkat, Algı, Konsantrasyon
 • Grup Dinamiği, Ekip Ruhu
 • Kurumdaşlık, Aidiyet Duygusu
 • Müşteri İlişkileri, Müşteri Odaklılık
 • Stratejik Yönetim ve Organizasyon
 • Zaman Yönetimi
 • Grup Liderliği
 • Problem Çözme
  Ve kurumların ihtiyaçlarına, isteklerine göre farklı eğitim programları aynı yöntemle hazırlanır. Eğitimlerimiz, hem kişisel hem kurumsal beklentileri karşılamaya yöneliktir.